Agenda

----

  • 7 oktober 2017 voor de Zonnebloem, in Almenum, Harlingen
  • 17 december 2017, Dickens festijn, Lemmer
  • 24 februari 2018 Sjongersdei Winsum
  • 14 april 2018, Smartlappenfestival Amersfoort (als we worden ingeloot)